De waarde van geld

WAARDE VAN GELD

In 1900 gold in ons land de gouden standaard. Bij de gouden standaard is de waarde van het geld gerelateerd aan de waarde van het goud. In 1900 waren er de gouden tientjes is omloop. Deze bevatten iets meer als zes gram goud. Tegen de huidige prijzen is 6 gram goud ongeveer € 225 waard. Echter als gevolg van de huidige economische crisis is de goudprijs de laatste paar jaar meer dan normaal gestegen. Terugkijkend naar de goudprijs van voor de crisis lijkt € 20,000 per kilo een reëlere waarde van de huidige € 38.000. We komen dan uit op een goudwaarde van € 120 voor een gouden tientje. Vanuit dat standpunt gezien kunnen we stellen dat één gulden uit 1900 gelijk is aan € 12,00 nu.
Als we kijken naar de prijsindexcijfers zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag worden bijgehouden, zien we dat bij CPI (1900=100) in 2010 op 2554,8 staat. Als we dat terugrekenen naar EURO’s kunnen we stellen dat één gulden uit 1900 gelijk is aan € 11,60 nu.
Beide berekeningen komen ongeveer tot het zelfde resultaat, en geven dus aan de dat prijzen in ruim 100 jaar met een factor 25 gestegen  zijn.
Als we de lonen in guldens uit 1900 vermenigvuldigen met 12 om zo tot de lonen van nu in EURO’s te komen zullen we zien dat we dan op zeer lage bedragen uitkomen. De pastoor verdiend 300 gulden, dat zou dan nu € 3.600 zijn. Het verschil tussen de huidige lonen en de herrekende lonen uit 1900, is het verschil in welvaart.