Gezondsheidszorg

Van de 71 personen die hier behandeld worden zijn er 26 voor hun tiende verjaardag gestorven. Aan de hand van de overlijdensaktes is niet na te gaan waaraan deze personen gestorven zijn, maar de staat van de gezondsheidszorg zoals die in 1900 was, is daar in ieder geval mede debet aan. 
In het gemeentearchief van Den Dungen zijn van de periode 1870-1940 wel de meeste Verklaringen van Overlijden, opgemaakt door de schouwarts, bewaard gebleven. Van veel mensen die in die periode in Den Dungen overleden zijn, kennen we dus de oorzaak van overlijden. Dat is niet bekend van de personen die in het Maaskantje woonden (gemeente Sint-Michielsgestel) of de drie die in het gebied van de gemeente Schijndel woonden en in Den Dungen zijn gedoopt in 1900. Van twee personen hebben we overlijdensdatum niet kunnen achterhalen.