Het Geloofsleven

In het boek "Dungense priesters en religieuzen" komen 87 personen uit Den Dungen voor, die voor een leven in dienst van het geloof hebben gekozen. Dit boek is in ieder geval niet compleet en geeft dus een ondergrens aan. Van deze 87 personen zijn er 36 man en 51 vrouw. Het merendeel van deze mensen is geboren tussen 1850 en 1940. Van de 50 Dungenaren, die in 1900 geboren zijn, is er 1 non geworden en 2 priester. Dit is 6% van het totale aantal geboortes en geeft het belang van het geloof in die tijd aan. Het toeval wil dat dat alle drie deze personen of van vaders kant (2x) of van moeders kant (1x) de achternaam Schakenraad droegen.

De complete notulen van de vergaderingen van het kerkbestuur in 1900
Eerste vergadering 11 februari 1900 is besloten, onder goedkeuring van Mgr. W. Van de Ven,  een nieuw uurwerk te bestellen voor den toren bij Eijsbouts te Asten.

J van Beek, voorz

Tweede vergadering 4 maart 1900
Waren tegenwoordig alle leden. Kandidaten gekozen in plaats van de twee aftreden leden Adrianus Verhoeven en Andreas Smits. Eerste vacature 1sten kandidaat Adrianus Verhoeven _  2den kandidaat Marinus van Osch.
Tweede vacature 1ste kandidaat Andreas Smits _ 2de kandidaat Gijsbertus van Heck. Verder niets te meer verhandelen zijnde is de vergadering gesloten.

J van Beek, voorz

Derde vergadering 29 april 1900
Waren tegenwoordig alle leden van het Kerkbestuur en Armbestuur.
Is opgenomen en gesloten de Rekening van het Kerkbestuur en R.K. Armbestuur.
Niets meer te verhandelen zijnde is de vergadering gesloten.

J van Beek, voorz

Vierde vergadering 15 juli 1900
Alle leden waren tegenwoordig. Is opgemaakt de begroting van inkomsten en uitgaven over het jaar 1901 en supplementen van de inventaris.

J van Beek, voorz