Statistieken


Hieronder volgen een aantal statistische gegevens uit de hetgeen op de website is weergegeven. Zodra meer gegevens bekend zijn zal deze pagina verder worden gevuld.
Op deze pagina wordt met DD Den Dungen en met SMG St. Michielsgestel bedoeld.
 
Verdeling naar geslacht: DD SMG Totaal %  
Man 32 13 45 65,22%
Vrouw 18 6 24 34,78%
TOTAAL 50 19 69 100,00%
Tussen 25 februari en 27 april werd in Den Dungen 8 maal achtereen een jongetje geboren
 

De aangevers waren in alle gevallen de vader, behalve in drie gevallen waar het een kind van een ongehuwde moeder betrof. Deze drie kinderen zijn aangeven door een vrouw (waarschijnlijk de baakster). Het betrof in totaal twee verschillende personen die beide niet konden schrijven. Daarnaast konden drie vaders (twee in DD en één in SMG) niet schrijven en konden zeven getuigen (drie in DD en vier in SMG) niet schrijven.  Één persoon werd in 1900 2 keer in een jaar vader. Alle getuigen waren man.
 

De oudste vader was 60 jaar terwijl de jongste vader 23 jaar was. Zoals hierboven reeds weergegeven zijn drie vaders niet bekend. De gemiddelde leeftijd van de overige 66 vaders bedroeg 35 jaar en 5 maanden. De oudste moeder was 44 jaar, terwijl de jongste moeder 22 jaar was. Van één moeder (ongehuwd) hebben we de leeftijd nog niet kunnen achterhalen. De gemiddelde leeftijd van de overige 68 moeders bedroeg 31 jaar en 9 maanden. De ongehuwde moeders waar we leeftijd wel van hebben achterhaald was 22 en 23 jaar. De twee jongste moeders uit de reeks. De jongste gehuwde moeder was 23 jaar. 
 
Leeftijden moeders Aantal %  
tussen 22-24 8 11,76%
tussen 25-29 17 25,00%
tussen 30-34 22 32,35%
tussen 35-39 15 22,06%
tussen 40-44 6 8,82%
Totaal 68 100,00%
 
De volgende personen traden op als ambtenaar van de burgelijke stand:
Jonkheer Thomas C.M. van Rijckevorsel 30 DD
A. Verhoeven 17 DD
J. Voermans 3 DD
L. van de Westelaken 19 SMG
TOTAAL 69  
 
De verdeling van de geboortes over de maanden:  
  DD SMG Totaal %  
Januari 7 0 7 10,14%
Februari 4 2 6 8,70%
Maart 1 3 4 5,80%
April 6 3 9 13,04%
Mei 2 3 5 7,25%
Juni 4 4 8 11,59%
Juli 4 0 4 5,80%
Augustus 1 1 2 2,90%
September 3 0 3 4,35%
Oktober 4 2 6 8,70%
November 6 1 7 10,14%
December 8 0 8 11,59%
TOTAAL 50 19 69 100,00%
 

Verreweg de meeste vaders gaven als beroep Landbouwer op. Onderstaand een overzicht van alle genoemde beroepen en het aantal dat voorkwam. Een persoon is twee keer vader geworden. Deze heeft echter op beide aktes een ander beroep opgegeven (Arbeider en Landbouwer), deze persoon is dan ook twee keer meegenomen.
  DD SMG Totaal %  
Arbeider 8 7 15 22,73%
Broodbakker 3 0 3 4,55%
Dagloner 1 0 1 1,52%
Gemeenteontvanger 1 0 1 1,52%
Huisschilder 1 0 1 1,52%
Klompenmaker 0 2 2 3,03%
Koopman 1 0 1 1,52%
Koperslager 1 0 1 1,52%
Landbouwer 23 5 28 42,42%
Leiendekker 1 0 1 1,52%
Mandemaker 1 1 2 3,03%
Metselaar 1 0 1 1,52%
Militair 0 1 1 1,52%
Schoenmaker 0 1 1 1,52%
Timmerman 2 0 2 3,03%
Voerman 1 0 1 1,52%
Wethouder 0 1 1 1,52%
Winkelier 1 1 2 3,03%
Zadelmaker 1 0 1 1,52%
TOTAAL 47 19 66 100,00%
 

Verreweg de meeste getuigen gaven als beroep Landbouwer op. Onderstaand een overzicht van alle genoemde beroepen en het aantal dat voorkwam. In de eerste kolom zijn alle getuigen weergegeven, in de tweede zijn dubbele personen geelimineerd.
 
  DD enkel DD gecorr SMG enkel SMG gecorr Totaal enkel Totaal gecorr % %  
Arbeider 1 1 5 5 6 6 4,35% 5,94%
Broodbakker 10 5 2 2 12 7 8,70% 6,93%
Bierbrouwer 0 0 3 1 3 1 2,17% 0,99%
Gemeenteontvanger 4 1 0 0 4 1 2,90% 0,99%
Herbergier 1 1 1 1 2 2 1,45% 1,98%
Huisschilder 7 1 0 0 7 1 5,07% 0,99%
Klopenmaker 1 1 3 3 4 4 2,90% 3,96%
Koopman 5 4 0 0 5 4 3,62% 3,96%
Koperslager 3 1 0 0 3 1 2,17% 0,99%
Landbouwer 52 42 15 12 67 54 48,55% 53,47%
Linnenwever 1 1 0 0 1 1 0,72% 0,99%
Mandemaker 0 0 1 1 1 1 0,72% 0,99%
Metselaar 0 0 1 1 1 1 0,72% 0,99%
Secretaris 0 0 1 1 1 1 0,72% 0,99%
Smit 1 1 0 0 1 1 0,72% 0,99%
Timmerman 1 1 2 2 3 3 2,17% 2,97%
Tuinman 1 1 0 0 1 1 0,72% 0,99%
Veldwachter 1 1 0 0 1 1 0,72% 0,99%
Wegwerker 1 1 2 1 3 2 2,17% 1,98%
Winkelier 4 3 0 0 4 3 2,90% 2,97%
Zadelmaker 1 1 0 0 1 1 0,72% 0,99%
Zonder 5 2 2 2 7 4 5,07% 3,96%
TOTAAL 100 69 38 32 138 101 100,00% 100,00%
 

De voornamen (Naamvariaties zijn bij elkaar geteld)
Adriana/Adrianus 2 2,90%  
Albertus 1 1,45%
Anna 1 1,45%
Antonetta 3 4,35%
Antonia/Antonius 8 11,59%
Christaan 2 2,90%
Clasina 1 1,45%
Engelbertus 1 1,45%
Francis(ca) 2 2,90%
Geerdina 1 1,45%
Gerarda/Gerardus 4 5,80%
Hendrika/Hendrikus 7 10,14%
Johanna/Johannes 9 13,04%
Josephus 2 2,90%
Leonardus 1 1,45%
Margaretha 1 1,45%
Maria 4 5,80%
Marinus 3 4,35%
Nicolaas 1 1,45%
Petrus 7 10,14%
Theodorus 1 1,45%
Wilhelmina/Wilhelmus 7 10,14%
TOTAAL 69 100,00%
 

De geboortetijden
01:30 1 1,45%  
02:00 2 2,90%
02:30 1 1,45%
03:00 4 5,80%
04:00 2 2,90%
04:30 2 2,90%
05:00 4 5,80%
05:30 2 2,90%
06:00 4 5,80%
06:30 2 2,90%
07:00 2 2,90%
08:00 3 4,35%
08:30 1 1,45%
09:00 5 7,25%
10:00 2 2,90%
10:30 2 2,90%
11:00 1 1,45%
12:30 1 1,45%
13:00 2 2,90%
14:00 3 4,35%
14:30 1 1,45%
15:00 2 2,90%
16:00 1 1,45%
17:00 3 4,35%
18:00 6 8,70%
19:00 2 2,90%
20:00 1 1,45%
21:00 3 4,35%
21:30 1 1,45%
23:00 2 2,90%
23:30 1 1,45%
TOTAAL 69 100,00%

Samengesteld door Cor Schakenraad in samenwerking met André Schoones